top of page
דיפלומה מהתחרות  הבינלאומית בקטגוריה אחים ואחיות
דיפלומה מהתחרות  הבינלאומית בקטגוריה דיוקן של הילד
דיפלומה מהתחרות  הבינלאומית בקטגוריה צילום אומנותי
דיפלומה מהתחרות  הבינלאומית לצלמת וישניה סודאי
bottom of page